Doriți să vă implicați elevii în activități culturale, dar nu aveți timp pentru proiecte extrașcolare? Sau poate aveți nevoie doar de puțină inspirație pentru lecțiile planificate deja?

Asociația DaDeCe, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, vă oferă o serie de kituri pedagogice concepute în acord cu programa școlară, dar și cu principiile educației muzeale.

Kiturile create de noi pot fi folosite imediat, fără o pregătire suplimentară, deoarece au fost concepute cu grijă în echipe multidisciplinare alcătuite din învățători, educatori muzeali, muzeografi, istorici și copii.

Fiecare kit conține planuri de lecții și diverse tipuri de fișe de activități, precum și materiale video educaționale care le permit copiilor să-și însușească diverse competențe și cunoștințe, prevăzute în programele școlare. În același timp, copiii înțeleg mai bine istoria Bucureștiului și se familiarizează cu patrimoniul cultural.

Cum? Kiturile sunt structurate astfel încât să se plieze cât mai bine pe programa școlară.
Unde? Activitățile pot fi realizate la școală, acasă sau la muzeu.
Cât timp? Activitățile propuse pot dura între 10 și 40 de minute.

Descoperiți lecțiile și materialele educaționale care vi se potrivesc cel mai bine!

Istorie 

Călătorie în timp @ Palatul Suțu (clasa a 4-a)
Acest kit conține șapte planuri de lecție cu fișe de activități integrate, precum și șase fișe de obiect independente cu activități de descoperire a colecțiilor bogate ale Palatului Suțu și a istoriei medievale a țărilor românești.

Pe urmele istoriei @ Muzeul Severeanu (clasa a 4-a)
Acest kit propune patru lecții diferite privind istoria Antică, dar și despre colecții și colecționari, pornind de la patrimoniul Muzeului George Severeanu.

Educație civică 

Despre educație civică @ Muzeul Vârstelor (clasele a 3-a și a 4-a)
Acest kit conține șase planuri de lecție și șase fișe de activități independente inspirate de colecțiile și tematica Muzeului Vârstelor din București în legătură cu teme diverse din programele de educație civică. 

Arte Vizuale şi Abilităţi Practice

Muzeul premiant @ Muzeul Theodor Aman (clasele pregătitoare – a 4-a)
Acest kit conține două planuri de lecție dedicate patrimoniului Muzeului Theodor Aman, în care conținutul muzeal vă arată cum puteți integra mai bine Artele vizuale și abilitățile practice într-o activitate alături de alte discipline. Kitul este structurat astfel încât să se plieze cât mai bine pe curricula școlară, fiind ușor de utilizat atât de către elevi sau profesori. Activitățile pot fi realizate la școală, acasă sau la muzeu. De asemenea, activitățile propuse se pot asocia cu disciplinele Muzică și mișcare sau Dezvoltare personală

Limbajul formelor în arta tradițională @ Muzeul Nicolae Minovici (clasele pregătitoare – a 4-a)
Kitul este alcătuit din modele de activități integrate de desfășurat în clasă, la muzeu sau acasă, pentru disciplinele MM, AVAP și DP. Ele cuprind fișe de patrimoniu și de activități, planșe cu fotografii ale obiectelor de patrimoniu și o fișă pregătitoare cu sugestii și recomandări pentru învățători, ca să poată aborda mai ușor relația cu muzeul. 

Magia liniei | Prima noastră colecție de artă @ Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei (clasele pregătitoare – a 4-a)
În primul kit propunem activități prin care copiii exersează și dau viață liniilor, inspirați fiind și discutând lucrările Ligiei Macovei, pentru ca în al doilea să dobândească cunoștințe legate de obiectele de patrimoniu ale muzeului și să experimenteze crearea și expunerea unei colecții.

Viața de artist – materiale video
Acest kit propune șase materiale video (de câte 2-5 min.) care prilejuiesc copiilor discuții pe marginea următoarelor subiecte: De unde vine inspirația artiștilor?; Cum arată atelierele artiștilor?; Arta este muncă?; Meșteșugarii sunt artiști?, precum și două portrete de artiști contemporani.  

Muzică şi Mișcare

Ritm și armonie la muzeu @ Muzeul Theodor Aman (clasele pregătitoare – a 4-a)
Acest kit conține un plan de lecție dedicat patrimoniului Muzeului Theodor Aman, în care conținutul muzeal vă arată cum puteți integra mai bine Muzica și mișcarea într-o activitate alături de alte discipline.

De câte feluri este ritmul? @ Muzeul Nicolae Minovici (clasele pregătitoare – a 4-a)
Kitul este alcătuit din modele de activități integrate de desfășurat în clasă, la muzeu sau acasă, pentru disciplinele MM, AVAP și DP. Ele cuprind fișe de patrimoniu și de activități, planșe cu fotografii ale obiectelor de patrimoniu și o fișă pregătitoare cu sugestii și recomandări pentru învățători, ca să poată aborda mai ușor relația cu muzeul. 

Cum simțim linia melodică | Diferitele culturi ne inspiră @ Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei (clasele pregătitoare – a 4-a)
În primul kit propunem activități prin care copiii sunt introduși în audiția muzicii clasice prin identificarea liniei melodice comparând o piesă muzicală cu o pictură după care vor realiza corespondențe între muzică și pictură prin intermediul emoțiilor. În cel de-al doilea vom familiariza copiii și cu muzica specifică altor popoare prin observarea și redarea ritmului.

Dezvoltare personală

Vizita la muzeu – materiale video
Kitul este alcătuit din mai multe materiale video (de cca. 2-6 min.) care pot fi puncte de plecare în a explora cu elevii umătoarele întebări: De ce să vizităm muzee?; Cum vizităm muzee? De asemenea, sunt prezentate două dintre tablourile lui Theodor Aman, ca un exercițiu cu privire la modul în care ”citim” un tabou. Aceste materiale pot fi utilizate și în cadrul orelor de Istorie.

Ce stare îmi dă ritmul? @ Muzeul Nicolae Minovici (clasele pregătitoare – a 4-a)
Kitul este alcătuit din modele de activități integrate de desfășurat în clasă, la muzeu sau acasă, pentru disciplinele MM, AVAP și DP. Ele cuprind fișe de patrimoniu și de activități, planșe cu fotografii ale obiectelor de patrimoniu și o fișă pregătitoare cu sugestii și recomandări pentru învățători, ca să poată aborda mai ușor relația cu muzeul.

Cum o linie poate defini o emoție | Ce este patrimoniul? @ Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei (clasele pregătitoare – a 4-a)
În primul kit propunem activități în care, prin intermediul emoticoanelor copiii conștientizează și exprimă vizual emoții  pe care apoi le identifică și în portretele Ligiei Macovei. În al doilea kit activitățile sunt legate de perceperea artei și a meseriilor asociate, de înțelegerea și definirea patrimoniului împreună cu copiii și de cunoașterea și experiementarea meseriilor patrimoniului.

_________________

Aceste kituri pedagogice au fost realizate în cadrul proiectelor Patrimoniu pentru societate (2021) și Patrimoniul merge la școală (2022), derulate în parteneriat cu Muzeul Municipiului București și co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național