Misiunea Da’DeCe este ca în viitor vasta experiență pe care echipa noastră a acumulat-o în domeniul educației muzeale să fie valorificată pentru a crea un muzeu dedicat copiilor din România. În ultimi ani, în afara proiectelor obișnuite de mediere culturală între copii și muzee, am început conceperea unei serii de expoziții interactive dedicate copiilor și crearea unor instalații interactive cu caracter permanent în muzee clasice. Ele au condus la înființarea “Muzeului copilului” nu ca spațiu fizic, ci conceptual, un spațiu simbolic care facilitează accesul copiilor la cultură, unde patrimoniul și artele contemporane dau naștere unor idei noi, întrebări și emoții.

În România lipsește un spațiu eminamente creativ în care copiii să se poată dezvolta prin interacțiune cu patrimoniul, să se poată apropia în ritmul lor de cultură, să poată înțelege într-un mod nuanțat societatea în care trăiesc. Un astfel de spațiu ar putea fi un loc al comunităților de copii, în care ei să exploreze lumea prin joc și activități culturale și să își modeleze propriul univers spiritual. 

 

Principii care ne ghidează pașii spre muzeu:

PRINCIPIUL CO-CREAȚIEI este unul dintre cele mai inovatoare principii în educația culturală, teoretizată la nivel mondial de diferiți specialiști și care constituie subiectul celor mai noi formări în acest domeniu. Conform acestui principiu, impactul unei expoziții, al unei activități sau al unui instrument cultural este cu atât mai mare cu cât publicul este cel implicat în procesul de creație. 

PRINCIPIUL DE FREE CHOICE LEARNING este cel mai adaptat pentru copilul contemporan care preferă să aleagă singur activitatea, provocarea, spațiul sau inițiativa care i se potrivește. De aceea expozițiile interactive adresate copiilor propun mai multe instalații, copilul putând alege ce i se potrivește cel mai bine.

Un număr mare de studii la nivel mondial evidențiază beneficiile pe care le au copiii care sunt expuși la programe culturale în timpul școlii sau în afara acesteia. Astfel, ambele modalități de raportare la artă, fie în calitate de receptor, fie de creator, au multiple efecte pozitive pe termen lung și scurt asupra copiilor. De aceea considerăm că înființarea unui muzeu special pentru copii este sau ar trebui să fie o prioritate națională. 

 

Primii pași Da’DeCe spre Muzeul Copilului

Elefanți, cuci, cai și EU, expoziție interactivă (2017)

Bombastic, expoziție interactivă (2018)

Utopica, expoziție interactivă (2019)

Intervenții în muzee clasice (2017 – prezent)

 

Vă invităm de asemenea să citiți un articol scris pe această temă de Raluca Bem Neamu, președintele asociației: Până la un Muzeu al Copilului. Da’DeCe între public și status, Revista Zeppelin, 2018