Asociația Da’DeCe împreună cu Muzeul Municipiului București derulează un nou proiect care vizează valorificarea patrimoniului muzeului în mod creativ și interactiv, prin dezvoltarea unor kituri pedagogice utile învățătorilor în cadrul disciplinelor asociate ariei tematice ”Om și societate”. De asemenea, kiturile pot fi folosite independent de către familii și copii, atât acasă, cât și pentru a explora patrimoniul muzeului în cadrul unor vizite interactive. Proiectul urmărește susținerea învățării în domeniile istorie și educație civică, înțelegerea de către copii a transformărilor din societatea contemporană și a factorilor care le determină, dezvoltarea gândirii și atitudinii civice a copiilor, precum și mai buna cunoaștere a patrimoniului și înțelegerea nevoilor specifice de protejare.

Kiturile sunt realizate de către echipe interdisciplinare, formate din muzeografi și istorici, educatori culturali și învățători. Kiturile, conținând fișe de lecții în domeniul istoriei și al educației civice, ce includ fișe de obiecte de patrimoniu și fișe de activități de derulat în cadrul orelor sau acasă. Acestea sunt accesibile atât în format fizic (la muzeu și la școală), cât și digital, putând fi descărcate din secțiunea Resurse sau de aici.

De asemenea, au fost realizate trei trasee de explorare a următoarelor muzee: Palatul Suțu, Muzeul Vârstelor și Muzeul Severeanu. Astfel, micii vizitatori pot să aibă o experiență de vizitare interactivă și mult mai interesantă. Aceste trasee pot fi descărcate de aici și utilizate fie în format print, fie pe telefonul mobil.

S-a desfășurat și o masă rotundă la care au participat muzeografi, educatori culturali și învățători care a sondat modul în care se colaborează între aceste persoane în cadrul educației formale, de la școală. Concluziile acestor discuții pot fi citite aici. O prezentare mai detaliată a focus grupului realizat în cadrul proiectului poate fi accesată aici.

Proiectul face parte din strategia asociației de a face muzeele mai prietenoase cu copiii, de apropiere a familiilor cu copii de muzee. Patrimoniul cultural material și copiii nu par să fie, în general, parteneri în ciuda beneficiilor pe care ambele părți le-ar avea. Credem că distanța dintre muzee și copii este cauzată de modul în care copiii sunt educați și cum se raportează la patrimoniu și muzee. O relație distantă sau chiar de respingere în timpul copilăriei duce la lipsa de interes pentru muzee și patrimoniu pe parcursul întregii vieți. Familia este, desigur, un factor important în dezvoltarea gusturilor și obiceiurilor culturale, dar profesioniștii în sfera culturii și educației au rolul de a oferi cadrul necesar unui consum cultural atractiv, stimulant și satisfăcător.

Asociația Da’DeCe militează pentru înțelegerea de către copii a nevoii de studiere și protejare a patrimoniului, dar și de înțelegere a rolului pe care patrimoniul îl poate avea pentru dezvoltarea societății. Expunerea copiilor la cultură, în general, este benefică atât pentru ei, cât și pentru societate. S-a demonstrat faptul că artele dezvoltă deprinderi și abilități care ajută la înțelegerea mai profundă și imediată a celorlaltor materii curriculare – inclusiv matematica și limba maternă sau limbile străine, dezvoltă capacitățile neuropsihice ale copiilor, cultura și artele dezvoltă spiritul analitic și critic, aduc beneficii notabile asupra implicării copiilor din punct de vedere social și comunitar, dezvoltă creativitatea artistică dar și cea generală (necesară în orice domeniu într-o societate dinamică precum cea în care trăim), dezvoltă sentimentul de apartenență.

Locație & perioadă
București, aprilie-octombrie 2021

Parteneri
Muzeul Municipiului București

Echipa
Silviu Anghel (director proiect), Alexandra Zbuchea (consultant), Iulia Iordan (coordonator educație), Veronica Leca (educator), Monica Bumbeș (educator), Domnica Lupu (învățător), Florentina Chifu (învățător), Anca Dumitru (învățător), Silvia Zamfir (cercetător patrimoniu), Alina Streinu (cercetător, consultant), Alexandra Rusu (cercetător, consultant), Loredana Ivan (sociolog), Eliana Radu (PR), Andrei Tache (grafician).

Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, 2021

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.