In-Herit este un proiect ce vizează să aducă patrimoniul cultural mai aproape de publicul larg. Conştienţi de faptul că moştenirea culturală a României va fi protejată şi transmisă mai departe doar atâta vreme cât va fi cunoscută şi apreciată în toată bogăţia şi diversitatea ei, se urmărește dezvoltarea unei structuri permanente prin intermediul căreia să se faciliteze accesul unui public cât mai divers la servicii de informare şi educare în domeniul patrimoniului cultural. Aceasta va funcționa ca o platformă de prezentare şi dezbatere asupra rolului patrimoniului cultural în cadrul societăţii româneşti contemporane, de aducere laolaltă a tuturor celor interesaţi de prezervarea, promovarea şi punerea în valoare a acestuia – public larg, specialişti, reprezentanţi ai societăţii civile, ai administraţiilor publice, ai instituţiilor educaţionale şi nu numai. Se va proiecta un centru – spaţiu de dialog despre viitorul patrimoniului cultural din România, relevant deopotrivă pentru adulți și copii.

Rolul Asociației în proiect este de a dezvolta modalităţi inovatoare de punere în valoare a patrimoniului cultural şi de educare a publicului, cu ajutorul mijloacelor contemporane de exprimare artistică. Se vor crea instrumente inedite de explorare a patrimoniului de către copii, precum și ateliere de descoperire a orașelor București și Timișoara alături de artiști și educatori culturali.

***

Coordonator proiect: INP – Institutul Naţional al Patrimoniului
Parteneri: Asociaţia Da’DeCe, Fundaţia Pro Patrimonio, Institutul Norvegian al Meşteşugurilor
Acest proiect este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.