In-Herit este un proiect ce vizează să aducă patrimoniul cultural mai aproape de publicul larg. Conştienţi de faptul că moştenirea culturală a României va fi protejată şi transmisă mai departe doar atâta vreme cât va fi cunoscută şi apreciată în toată bogăţia şi diversitatea ei, se urmărește dezvoltarea unei structuri permanente prin intermediul căreia să se faciliteze accesul unui public cât mai divers la servicii de informare şi educare în domeniul patrimoniului cultural. Aceasta va funcționa ca o platformă de prezentare şi dezbatere asupra rolului patrimoniului cultural în cadrul societăţii româneşti contemporane, de aducere laolaltă a tuturor celor interesaţi de prezervarea, promovarea şi punerea în valoare a acestuia – public larg, specialişti, reprezentanţi ai societăţii civile, ai administraţiilor publice, ai instituţiilor educaţionale şi nu numai. Se va proiecta un centru – spaţiu de dialog despre viitorul patrimoniului cultural din România, relevant deopotrivă pentru adulți și copii.

Rolul Asociației în proiect este de a dezvolta modalităţi inovatoare de punere în valoare a patrimoniului cultural şi de educare a publicului, cu ajutorul mijloacelor contemporane de exprimare artistică. În urma unor procese ample de documentare dar și de co-creare, în cadrul unei echipe interdisciplinare, s-a urmărit crearea de instrumente inedite de explorare a patrimoniului de către copii, precum și ateliere de descoperire a orașelor București și Timișoara alături de artiști și educatori culturali.

În cadrul proiectului s-au dezvoltat diverse resurse de învățare și de explorare a patrimoniului. Echipa Da’DeCe a realizat două tipuri de resurse care pot fi folosite de către copiii care vor să descopere patrimoniul orașului împreună cu familia. A fost realizat un Ghid pentru patrimoniu, care îi ajută pe copiii să înțeleagă complexitatea cuvântului patrimoniu într-un mod jucăuș, prin prisma propriilor experiențe și puncte de reper. De asemenea, au fost realizate două kituri de explorare a patrimoniului urban, unul pentru București și unul pentru Timișoara. Grafica acestor materiale a fost realizată de Sorina Vazelina, iar dezvoltarea conținutului a fost coordonată de Iulia Iordan.

Mai multe detalii despre resursele dezvoltate în proiect, dar și cu privire la alte resurse educaționale asociate patrimoniului, precum și privind instrumente de gestionare a patrimoniului dezvoltate în cadrul proiectului sunt disponibile aici.

***

Coordonator proiect: INP – Institutul Naţional al Patrimoniului
Parteneri: Asociaţia Da’DeCe, Fundaţia Pro Patrimonio, Institutul Norvegian al Meşteşugurilor
Acest proiect este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.