Scopul proiectului

Proiectul își propune să ofere cadrelor didactice din ciclul primar o serie de instrumente specifice domeniului de educație muzeală, instrumente care să le permită profesorilor să crească eficiența actului didactic prin abordări interdisciplinare și colaborative, insuflându-le elevilor valori culturale și morale atât de necesare societății contemporane.

În urma acestui proiect, cadrele didactice din București și județul Ilfov vor obține o mai bună cunoaștere și înțelegere a modului în care patrimoniul muzeal poate fi folosit ca resursă didactică, atât în cadrul activităților de predare, învățare și evaluare din școală, cât și în cadrul unor activități extracurriculare.

Proiectul va contribui, direct și indirect, la promovarea incluziunii și dreptății sociale în rândul elevilor, la stimularea participării culturale active în vederea petrecerii agreabile a timpului liber, dar și la maximizarea efectelor personale legate de interacțiunea cu patrimoniul cultural.

Da’ de ce să aduc muzeul la școală?

Ați privit vreodată Muzeul ca pe un prieten sau ca pe un aliat?
Uneori trezește și menține interesul copiilor pentru cunoaștere, alteori devine consilier, oferind instrumente eficiente cu ajutorul cărora se pot rezolva diverse probleme care apar în școală.
Muzeul este de fapt o colecție nesfârșită de resurse într-o continuă adaptare la prezent. Cu ajutorul ei, profesorii îi pot conecta pe copii, prin legăturile trainice date de cultură, cu lumea contemporană. Tot ce oferă muzeul completează cât se poate de bine programele școlare, punând umărul la construirea competențelor generale și specifice.

Dacă distanța (sau oricare altă barieră) împiedică un profesor să ajungă fizic, cu întreaga clasă, la muzeu, în proiectul nostru – „Da’ de ce să aduc muzeul la școală?” – va primi răspunsuri și va învăța cum poate să aducă muzeul la școală sub cele mai diverse forme.

Patrimoniul muzeal, resursă didactică

Lucrul cu obiectul de patrimoniu și poveștile diverse pe care acesta le spune reprezintă o modalitate complexă de a adresa o multitudine de teme într-un mod integrat și interesant pentru copii. De exemplu, opaițele din Muzeul George Severeanu pot fi cercetate ca izvoare istorice, care ne dau indicii importante despre o comunitate, tradiții și viață cotidiană (la ora de istorie), pentru ca apoi să poată fi ușor de reprodus din lut (la arte vizuale).

Prin intermediul acestui proiect am început un parteneriat absolut necesar între muzeu, școală și mediul independent prin care ne dorim să descoperim împreună cât de asemănătoare este de fapt educația muzeală cu educația formală în sensul lor cel mai contemporan.

Programul de formare “Valorificarea patrimoniului muzeal în activitatea didactică”

La începutul lunii mai 2023 lansăm programul de formare “Valorificarea patrimoniului muzeal în activitatea didactică” adresat în principal cadrelor didactice care predau în medii defavorizate din punct de vedere cultural și socio-economic în București și județul Ilfov.

Programul de formare este gratuit și este avizat de Ministerul Educației. Are o durată de trei săptămâni și este desfășurat în format blended learning cu 12 ore de formare față în față, în muzeu, și 12 ore de activități online asincron. 

Diferit de alte programe de formare profesională pentru cadrele didactice, sesiunile față în față ale acestui curs se desfășoară integral în expozițiile permanente și tematice ale Muzeului Municipiului București, la Muzeul „Prof. Dr. Nicolae Minovici”, Palatul Suțu și „Muzeul Vârstelor” – Casa Filipescu-Cesianu. Astfel, colecțiile muzeelor sunt valorificate nu numai ca o resursă de învățare în activitatea didactică a profesorilor, ci și ca o resursă de formare profesională pentru aceștia.

Suportul de curs digital, interactiv, cu inserții video, va exemplifica proiectarea didactică bazată deopotrivă pe abordarea integrată și pe valențele educaționale ale patrimoniului muzeal.

De asemenea, am creat o colecție de resurse digitale din care profesorii se pot inspira pentru a crea activități care valorifică obiectele de patrimoniu, fie în clasă, fie atunci când merg la muzeu. Ea cuprinde atât resurse realizate de asociația noastră, cât și de alte organizații și muzee locale și din întreaga lume și este îmbogățită permanent.

Participanții vor finaliza programul de formare prin conceperea unui scenariu didactic integrat, o lecție prin care vor aduce muzeul în propria școală. În această etapă, participanții vor beneficia de mentorat cu specialiști din domeniul cultural și al educației muzeale, dar și de trei mese rotunde care le vor da ocazia să discute despre toate aceste experiențe.

Cadrele didactice din învățământul primar din București și Ilfov se pot înscrie la una dintre cele trei serii ale cursului completând formularul online disponibil aici: https://forms.gle/iSTsJz6QSfJHcf4Y9.

Calendarul celor 3 serii:

SERIA 1 – 8.05 – 28.05.2023 | Întâlniri față în față: miercuri, 10.05.2023 (14:30 – 17:00); joi, 18.05.2023, (14:00 – 17:30) și sâmbătă, 20.05.2023 (10:00 – 16:00)

SERIA 2 – 15.05 – 4.06.2023 | Întâlniri față în față: miercuri, 1​7​.05.2023 (14:30 – 17:00); joi, 25​.05.2023 (14:00 – 17:30) și sâmbătă, 27​.05.2023 (10:00 – 16:00).

SERIA 3 – 29.05 – 18.06.2023 | Întâlniri față în față : miercuri, 31​.05.2023 (14:30 – 17:00); joi, 8.06.2023 (14:00 – 17:30) și sâmbătă, 10.06.2023 (10:00 – 16:00)

Pe site-urile și pe canalele media ale Asociației Da’DeCe și ale partenerilor, Casa Corpului Didactic București și Muzeul Municipiului București, anunțăm detaliile exacte ale tuturor acestor etape. Vă invităm să ne urmăriți și să ne scrieți pentru orice lămuriri sau informații suplimentare.

Premergător lansării cursului, am realizat un studiu calitativ (noiembrie 2022) care a presupus organizarea a două focus grupuri, prin care am vrut să înțelegem așteptările și modul în care profesorii folosesc muzeul ca resursă educațională în activitatea didactică.

Îi sprijinim în acest demers printr-o colecție de materiale educaționale concepute în acord cu programa școlară, dar și cu principiile educației muzeale. O parte dintre acestea există deja și pot fi  integrate în activitatea de la clasă. Pe altele le vom construi pe parcursul acestui proiect.

Echipa

Mona-Silvia Timofte (manager de proiect, formator), Alexandra Zbuchea (consultant, asistent proiect), Iulia Iordan (educator muzeal, formator), Monica Bumbeș (educator muzeal, formator), Nela Burcea (consultant educație, asistent proiect ), Gabriela Bărbulescu (consultant educație, formator), Veronica Leca (educator muzeal), Cristina Toma (formator),  Eliana Radu (PR), Ana Petrovici-Popescu (graficiană).

Despre

Asociația Da’DeCe urmărește să împrietenească copiii și tinerii din România cu muzeele și patrimoniul acestora. Prin proiectele sale, care îmbină formarea artistică cu cea umană și socială, urmărește îmbunătățirea practicii în domeniul educației culturale, prin crearea unor instrumente de lucru ce pot fi utilizate de profesori, artiști sau specialiști.

Casa Corpului Didactic a Municipiului București este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare și are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

Muzeul Municipiului București  are în componența sa 12 muzee și case memoriale care formează împreună un adevărat centru informațional, cultural și educațional. Cu colecții valoroase de artă plastică, sculptură, artă decorativă, numismatică, textile și piese vestimentare, documente și tipărituri, Muzeul Municipiului București  este un punct de reper pentru comunitățile culturale bucureștene, precum și pentru mediul academic și științific.

*** Proiect cultural de educație prin cultură, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.