Da’ de ce să aduc muzeul la școală?

Ați privit vreodată Muzeul ca pe un prieten sau ca pe un aliat?
Uneori trezește și menține interesul copiilor pentru cunoaștere, alteori devine consilier, oferind instrumente eficiente cu ajutorul cărora se pot rezolva diverse probleme care apar în școală.
Muzeul este de fapt o colecție nesfârșită de resurse într-o continuă adaptare la prezent. Cu ajutorul ei, profesorii îi pot conecta pe copii, prin legăturile trainice date de cultură, cu lumea contemporană. Tot ce oferă muzeul completează cât se poate de bine programele școlare, punând umărul la construirea competențelor generale și specifice.

Dacă distanța (sau oricare altă barieră) împiedică un profesor să ajungă fizic, cu întreaga clasă, la muzeu, în proiectul nostru – „Da’ de ce să aduc muzeul la școală?” – va primi răspunsuri și va învăța cum poate să aducă muzeul la școală sub cele mai diverse forme.

Patrimoniul muzeal, resursă didactică

Lucrul cu obiectul de patrimoniu și poveștile diverse pe care acesta le spune reprezintă o modalitate complexă de a adresa o multitudine de teme într-un mod integrat și interesant pentru copii. De exemplu, opaițele din Muzeul George Severeanu pot fi cercetate ca izvoare istorice, care ne dau indicii importante despre o comunitate, tradiții și viață cotidiană (la ora de istorie), pentru ca apoi să poată fi ușor de reprodus din lut (la arte vizuale).

Prin intermediul acestui proiect am început un parteneriat absolut necesar între muzeu, școală și mediul independent prin care ne dorim să descoperim împreună cât de asemănătoare este de fapt educația muzeală cu educația formală în sensul lor cel mai contemporan.

Ce și cum facem

În noiembrie 2022 am realizat un studiu calitativ care a presupus organizarea a două focus grupuri, prin care am vrut să înțelegem așteptările și modul în care profesorii folosesc muzeul ca resursă educațională în activitatea didactică.

Îi sprijinim în acest demers printr-o colecție de materiale educaționale concepute în acord cu programa școlară, dar și cu principiile educației muzeale. O parte dintre acestea există deja și pot fi  integrate în activitatea de la clasă. Pe altele le vom construi pe parcursul acestui proiect.

În paralel, pregătim un program complex de formare a cadrelor didactice care predau în medii defavorizate din punct de vedere cultural și socio-economic în București și județul Ilfov.

  1. Vizite la muzee – pentru a cunoaște specialiștii și a înțelege cum funcționează o astfel de instituție: ce presupune activitatea cu publicul (prin crearea de expoziții, diverse programe, materiale educative) și felul în care își gestionează colecțiile (ce înseamnă inventariere, conservare, restaurare, depozitare). (aprilie-mai 2023)
  2. Cursul de formare “Valorizarea patrimoniului muzeal în activitatea didactică” – unitar, cu o durată de 24 de ore, desfășurat atât în format fizic, cât și online asincron, dublat de un suport de curs digital, interactiv, cu inserții video. Conținutul tematic al cursului din sfera diversității și a incluziunii va exemplifica proiectarea didactică bazată deopotrivă pe abordarea integrată și pe valențele educaționale ale patrimoniului muzeal. (aprilie – iulie 2023)
  3. Conceperea unui scenariu didactic integrat și susținerea unei lecții prin care participanții la curs vor aduce muzeul în propria școală. În această etapă, participanții vor beneficia de mentorat cu specialiști din domeniul cultural și al educației muzeale, dar și de trei mese rotunde care le vor da ocazia să discute despre toate aceste experiențe. (mai – august 2023)

Pe site-urile și pe canalele media ale Asociației Da’DeCe și ale partenerilor, Casa Corpului Didactic București și Muzeul Municipiului București vom anunța din timp detaliile exacte ale tuturor acestor etape. Vă invităm să ne urmăriți și să ne scrieți pentru orice lămuriri sau informații suplimentare.

Echipa

Mona-Silvia Timofte (manager de proiect, formator), Alexandra Zbuchea (consultant, asistent proiect), Iulia Iordan (educator muzeal, formator), Monica Bumbeș (educator muzeal, formator), Nela Burcea (consultant educație, asistent proiect ), Gabriela Bărbulescu (consultant educație, formator), Veronica Leca (educator muzeal), Cristina Toma (formator),  Eliana Radu (PR), Ana Petrovici-Popescu (graficiană).

Despre

Asociația Da’DeCe urmărește să împrietenească copiii și tinerii din România cu muzeele și patrimoniul acestora. Prin proiectele sale, care îmbină formarea artistică cu cea umană și socială, urmărește îmbunătățirea practicii în domeniul educației culturale, prin crearea unor instrumente de lucru ce pot fi utilizate de profesori, artiști sau specialiști.

Casa Corpului Didactic a Municipiului București este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare și are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

Muzeul Municipiului București  are în componența sa 12 muzee și case memoriale care formează împreună un adevărat centru informațional, cultural și educațional. Cu colecții valoroase de artă plastică, sculptură, artă decorativă, numismatică, textile și piese vestimentare, documente și tipărituri, Muzeul Municipiului București  este un punct de reper pentru comunitățile culturale bucureștene, precum și pentru mediul academic și științific.

*** Proiect cultural de educație prin cultură, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.