Descărcați Raport de cercetare: Studiu privind relația cadre didactice – muzeu AICI.

Da’ de ce să aduc muzeul la școală

„Da’ de ce să aduc muzeul la școală” este un proiect multianual (iulie 2022 – octombrie 2023), finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de Asociația Da’DeCe în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București și Muzeul Municipiului București.

Scopul proiectului este de a oferi cadrelor didactice din învățământul primar instrumentele necesare pentru creșterea eficienței proceselor educaționale prin valorificarea patrimoniului și colecțiilor muzeale în activitatea didactică de la clasă.

Realizarea unei cercetări pe bază de focus grup

În prima etapă a proiectului, în perioada octombrie – noimebrie 2022, sociologul Loredana Ivan a realizat o cercetare pe bază de focus grup în rândul profesorilor din învățământul primar, din școlile din București și județul Ilfov, cu scopul de a înțelege cum se raportează aceștia la muzee ca resursă educațională.

Prin această cercetare, echipa de proiect și-a propus să surprindă așteptările și modalitățile în care cadrele didactice din ciclul primar interacționează cu muzeul, valorificând sau nu colecțiile și patrimoniul muzeal în activitatea didactică de la clasă. Astfel, au fost organizate două focus grupuri la care au fost invitați să participe profesori pentru învățământul primar care, în ultimii 5 ani, au avut experiențe legate de activități de învățare ale elevilor lor în relație cu muzeele (de la vizite la muzeu și folosirea unor obiecte de patrimoniu în activitatea didactică la interacțiunea cu invitați dintre reprezentanții muzeului etc.) și, respectiv, cadre didctice din învățâmântul primar care nu au avut astfel de experiențe recent.

Scopul și obiectivele cercetării

Scopul cercetării realizate a fost de a înțelege percepția cadrelor didactice despre muzee și patrimoniul muzeal ca resurse didactice, vizând în special mediul școlar care are, în general, acces limitat la resurse culturale. Astfel, au fost selectați profesori din București și județul Ilfov care provin din școli unde există mai mulți elevi care fac parte din comunități/ familii defavorizate, cu risc de marginalizare și excluziune socială.

Obiectivele stabilite pentru cercetare au fost următoarele:

  • Obiectivul de cercetare 1: Înțelegerea percepției cadrelor didactice despre muzee și patrimoniul muzeal ca resursă didactică.
  • Obiectivul de cercetare 2: Înțelegerea manierei în care profesorii integrează muzeul/ colecțiile muzeale/ obiectele de patrimoniu ca mijloc de instruire în strategiile didactice abordate.
  • Obiectivul de cercetare 3: Identificarea resurselor educaționale didactice pe care le pot oferi muzeele (în opinia cadrelor didactice) și ce fel de colaborări se așteaptă să stabilească cu muzeele, care să fie relevante pentru procesul educațional.

Rezultatele focus grupurilor

În cadrul celor două focus grupuri organizate, participanții au fost rugați să descrie cum arată o lecție obișnuită la clasele unde predau și să vorbească despre ultima dată când au folosit muzeul, virtual sau fizic, ca resursă educațională. Discuțiile cu participanții au evidențiat mai multe aspecte, dintre care menționăm următoarele:

  • Cel mai adesea, vizitele la muzeu se derulează în Săptămână Altfel, în care programul permite posibilitatea de a efectua excursii, ateliere, vizite la muzee etc., însă alegerea traseului, a obiectivelor vizitate, a atelierelor nu este făcută neapărat de cadrul didactic în strânsă relație cu obiectivele de învățare.
  • Profesorii din București, de la școli/ clase unde există mai puține familii (ale elevilor) cu probleme economice și sociale, au indicat mai des vizita la muzeu ca o posibilitate de a continua sau completa anumite lecții predate la clasă.
  • Singura modalitate prin care profesorii din cele două grupuri analizate văd colaborarea cu muzeele este vizitarea muzeului. Împrejurările pe care aceștia le descriu ca fiind situații în care au folosit muzeul sau patrimoniul muzeal ca resursă educațională sunt cele în care au organizat diferite vizite la muzeu (la inițiative personale sau la invitația muzeelor).
  • Participanții au subliniat ideea că elevii sunt mai receptivi la atelierele organizate în cadrul muzeelor decât în cazul vizitelor clasice, că manifestă un mai mare interes pentru conținuturile interactive și pentru învățarea experiențială și multi-senzorială (în care le sunt stimulate simțurile).
  • Spectrul muzeelor vizitate este redus și relevă, pe de o parte, o slabă cunoaștere a patrimoniului muzeal din București și împrejurimi de către cadrele didactice și , pe de altă parte, o slabă vizibilitate a unor muzee în relația cu școlile.

Pentru o imagine completă asupra rezultatelor focus grupurilor și a concluziilor și recomandărilor, descărcați Raportul de cercetare de AICI. De asemenea, un articol academic care prezintă mai detaliat această cercetare și implicațiile sale este disponibil AICI.