Prelucrarea fibrelor textile a constituit o activitate casnică nelipsită aproape din fiecare gospodărie datorită necesității confecționării obiectelor de îmbrăcăminte sau de uz casnic. Veșmintele folosite vara, mai subțiri, erau pregătite din fibre vegetale (in, cânepă), iar cele folosite iarna, mai călduroase, erau pregătite din părul unor animale (oi, capre). Industria casnică textilă are la bază activitatea de tors-țesut și mai apoi producerea țesăturilor cu ajutorul instalațiilor hidraulice.
În Muzeul ASTRA, Muzeul în aer liber, industria prelucrării textilelor este reprezentată prin gospodării-atelier de prelucrare a diferitelor tipuri de fibre și prin instalații hidraulice specifice: vâltori, pive și dârste, care reprezintă o etapă superioară de dezvoltare a tehnicii de prelucrare a țesăturilor în civilizația populară tradițională.

Pentru a comunica patrimoniul muzeal într-un mod cât mai facil și interactiv pentru publicul tânăr am propus realizarea unei instalații care să permită ințelegerea etapelor/operațiunilor executate în cadrul proceselor de prelucrare a lânii. În acest sens, alături de războiul de țesut, cunoscut copiilor, s-a realizat o piuă cu ciocane, cu cădere verticală, care poatee fi acționată de copii pentru a experimenta modul în care țesăturile din lână, lucrate la război, sunt supuse unui proces de îndesire cu ajutorul ciocanelor și a apei calde care se turna peste țesătură. Se obține astfel un material cu un aspect legat, omogen, cu un strat fibros termoizolant.

Piua este urmată de o vâltoare care poate fi acționată mecanic de către copii. Astfel, ei experimentează fenomenul vârtejurilor de pe cursurile apelor repezi de munte. Vâltoarea este cea mai simplă și mai veche mașină de spălat automată unde se spală și se limpezesc țesăturile, utilizând curentul de apă.

Instalația va fi completată cu un coș de tras cu ajutorul căruia se flaușau cergile (păturile din lână) și nu numai. Odată spălate, cergile și țesăturile mari din lână erau duse la dârstă. Aici, cu ajutorul coșului de tras, de formă cilindrică, construit din lemn și prevăzut la bază cu o scândură fixă pe care erau dispuși dinți din metal, materialul era scămoșat, devenind mițos. Coșul de tras va închide circuitul instalației și va da copiilor posibilitatea să înțeleagă întreg procesul de prelucrare a lânii. 

Această instalație s-a realizat în cadrul proiectului Afară/Înăuntru, cofinanțat prin AFCN.