Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice,

Asociatia Da De Ce. cu sediul in Bucuresti, str. Burdujeni nr. 14, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 17812/301 / 2006, cod unic de inregistrare 19212810 are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
Prin furnizarea adresei de email pe site-ul asociatiadadece.ro va dati consimtamantul in mod expres si neechivoc ca datele dvs cu caracter personal (adresa de email) sa intre in baza de date a societatii

Asociatia Da De Ce si sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre aceasta.
Toti cei care au furnizat adresa de email in acceptiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoana vizata. Scopul colectarii datelor dvs de catre Asociatia Da De Ce. este transmiterea de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing de pe site-urile administrate de Asociatia Da De Ce efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii din partea Asociatiei Da De Ce

Asociatia Da De Ce va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, Asociatia Da De Ce va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existenta a societatii. Datele dvs. sunt destinate utilizarii de catre Asociatia Da De Ce. si nu vor fi dezvaluite tertilor.

Asociatia Da De Ce garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul de inscriere.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18).Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la Asociatia Da De Ce, Bucuresti, str. Burdujeni nr. 14, sector 3.

Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.