Persoanele fizice pot redirecționa până la 3,5% din impozitul pe venitul obținut din salariu/pensie sau din alte surse completând Formularul 230 sau Declarația unică 212. Termenul limită pentru depunere este 25 mai 2023 (Data poștei).

FORMULARUL 230

Dacă în 2022 ați avut venituri din salarii/pensii, din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și dacă pentru acestea din urmă nu aveți obligația să depuneți Declarația unică, atunci completați Formularul 230. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Termenul limită pentru depunere este 25 mai 2023 (Data poștei).

Puțeți alege una din următoarele variante pentru a completa și trimite Formularul 230.

 1. Îl completați și depuneți online, prin intermediul serviciului ANAFSpațiul privat virtual (SPV)” unde trebuie să fiți înrolat sau să vă înregistrați (se poate face online, fără nicio deplasare). Avantajul înregistrării în SPV este că oricând veți avea nevoie să consultați sau să depuneți orice în materie de taxe și impozite, o veți putea face online. Dacă nu sunteți înregistrat ca utilizator al SPV, iată instrucţiunile necesare înrolării. Înrolarea (înregistrarea) poate fi aprobată de la distanță, alegând în câmpul „Tipul de aprobare” opțiunea „Identificare la distanță prin mijloace video”, fapt care scutește drumul până la cel mai apropiat sediu ANAF (rămâne însă disponibilă și această opțiune, prin selectarea opțiunii „aprobare la ghișeu”).

  La completare, datele asociației noastre, de care aveți nevoie, sunt:

  Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult: 19212810
  Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIATIA DADECE
  Cont bancar (IBAN): RO48INGB0000999902603721
  Procent din impozit(%): 3,5
  (Suma (lei) nu este nevoie să o completați, va fi calculată de ANAF)
  Dacă doriți, mai puteți bifa opțiunea privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani

 2. Îl descărcați de aici, cu datele noastre pre-completate. Fie îl tipăriți și completați de mână, fie îl completați direct în fișierul format pdf*. În ambele situații scrieți cu majuscule în secțiunea I, care conține datele voastre de identificare, după care semnați la Semnătura contribuabilului. În continuare, aveți două posibilități:
  1. Formularul 230 tipărit, completat și semnat îl depuneți direct la ghișeu sau îl expediați prin poştă cu scrisoare recomandată către unitatea ANAF de care aparţineți cu domiciliul. Lista administraţiilor aici
  2. Formularul 230 ca fișier (fie completat direct în format pdf, fie completat pe hârtie și apoi scanat), ni-l trimiteți pe email și îl depunem noi la ANAF.

   De asemenea, dacă doriți, mai puteți bifa în secțiunea II opțiunea privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani.

   *instrucțiuni pentru semnarea și introducerea de text într-un fișier format pdf https://helpx.adobe.com/ro/reader/11/using/sign-pdfs.html#:~:text=Face%C8%9Bi%20clic%20pe%20document%20pentru,crea%C8%9Bi%20sau%20s%C4%83%20importa%C8%9Bi%20semn%C4%83tura.&text=Tasta%C8%9Bi%20numele%20%C3%AEn%20c%C3%A2mpul%20Introducere%20nume

DECLARAȚIA UNICĂ 212

Dacă aveți obligația să depuneți Declarația Unică (212) utilizată pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2022, precum şi a impozitului estimat şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2023, găsiți la acest link atât formularul, cât și instrucțiunile de completare.

La completare, datele asociației noastre, de care aveți nevoie, sunt:

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult: 19212810
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIATIA DADECE
Cont bancar (IBAN): RO48INGB0000999902603721
Procent din impozit(%): 3,5
(Suma (lei) nu este nevoie să o completați, va fi calculată de ANAF)

[textul în continuare este în pagina principală Susține Da’DeCe]

De asemenea, mai puteți DONA orice sumă doriți, prin transfer bancar,  în contul asociației noastre. Datele titularului de cont sunt: 

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIATIA DADECE

CUI: 19212810

Cont bancar RON (IBAN): RO48INGB0000999902603721

Banca: ING Bank

Sucursala: Piața Romană

Adresă: Municipiul București, Sector 5, str. Pricopan, nr. 6A, bl. 17, sc. 1, et. 4, ap. 19