În cadrul proiectului Unprepared Hearts – Inimi tinere, Asociația Da’DeCe a proiectat și a desfășurat în mai multe serii un atelier-performativ unic până în acel moment intitulat NESPUS, menit să îi determine pe copiii participanți să exploreze sentimentul rușinii și emoțiile asociate acesteia. Experiența câștigată de echipa interdisciplinară și creativă a fost codificată într-o metodologie care poate fi utilizată de cei interesați pentru a crea la rândul lor ateliere de educație sentimentală a copiilor și adolescenților. 

Metodologia poate fi descărcată de educatori culturali, profesori, artiști și alte persoane interesate de aici. 

Oferim și o serie de insight-uri ale echipei pe care le considerăm utile pentru educatorii și artiștii interesați de educarea copiilor prin cultură: 

 

*******

Proiectul Unprepared Hearts a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Europa Creativă și de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN, care nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.